Julens Rytm – Göteborg 28 december

485,00 kr

14 platser kvar

Category:

Description

Pånyttfödelsens kittel – Julens rytm

En workshop med Anja Bergh.

På YogaYama      —      Klockan 12:00-14:30         —    Pris: 485 kr

Den mörkaste delen av året föder nu på nytt ljuset. Jordens element är stark, nätterna långa och många djur ligger i dvala. Rotenergin är stärkt och drömvärlden amplifierad så mysterierna enklare kan bli förstådda. I det djupa mörkret ses den spirituella lystern och våra insikter tydligare. Det är en tid för reflektion (stillastående, som solen under vintersolståndet) innan vi rör oss igen.  I den keltiska traditionen kallas den här tiden för ´Cauldron of Regeneration´, Pånyttfödelsens kittel, och förståelsen är den att något måste dö för att det nya ska födas. Sådan är världens rytm. Den här tiden initierar cykeln av vår egen återfödelse. Visdomen vi bryggt under den mörkaste tiden är nu redo att bli gjort till vision som planteras för vintern och blir till liv under vår och sommar.  Vintersolståndet är perfekt tid att ge liv till vår vision och sätta namn på våra drömmar. Ställ frågan vad det är som kallar från insidan av dig, hur världen drömmer genom dig just nu, och be om guidning för hur vi medvetet kan rikta vår energi mot manifestation. 

Anja rör dig genom en yogaklass där ’kitteln’ som är våra höfter öppnas, rotenergin framsläppt möjligtvis. Sedan bygger vi tillsammans ett altare / mandala med saker vi noga utvalt från naturen och vårt hem som vi känner oss dragna till just denna tiden på julen. Anja guidar dig in i känslan av det du bär som frö genom reflektion och enkla skrivövningar som ger oss en klarare bild av känslan vi vill föda i manifestation till våren. Det här är en naturlig process vi alltid gör, ofta omedvetet. Nu skiner vi ett starkare ljus på processen med förhoppningen att det ska ge oss lugn och klarhet, vilsamhet i djupet av även den mest passionerade drömmen.

Datum & Tid: 27/12 kl: 11-13:30

Pris: 485:-